Tuesday, August 10, 2010

Malaysian Sports - Today's back pages!: Tengku Abdullah mahu teruskan misi

Malaysian Sports - Today's back pages!: Tengku Abdullah mahu teruskan misi: "TENGKU ABDULLAH (tengah) menyaksikan pertukaran perjanjian persefahaman di antara Azman (kiri) dan Nur Azmi sambil diperhatikan Leo Moggie ..."

1 comment: